21 februari 2017

Tips voor een beter telefonisch onthaal!

  1. Vriendelijkheid is prioriteit nr. 1, een glimlach HOOR je!

  2. Start STEEDS de begroeting volgens hetzelfde format: Goede ... Firma (naam) met (voornaam) hoe kan ik u helpen?

  3. Vertrouw nooit op wat je HOORT, met ander woorden: namen altijd spellen en telefoonnummers herhalen bij wijze van dubbel-check!

  4. Maak enkel afspraken die je kan WAARmaken, maw doe wat je zegt maar vooral DOE wat je zegt.

  5. Tracht te vermijden om bellers lang "on hold" te plaatsen. Soms is dit onvermijdelijk maar probeer in voorkomend geval ervoor te zorgen dat de wachttijd niet langer duurt dan 48 sec. De kritische tijd waarop iemand "on hold" gemiddeld inhaakt bedraagt immers 48 sec.

  6. Duidelijk zeggen wat je gaat doen als je iemand doorschakelt. Dus NIET: Een momentje (zondermeer in wacht. Maar Wél: Een klein ogenblikje Mr. (naam), ik ga u doorverbinden met Dhr. (naam), hij is de verantwoordelijke voor (naam dienst).